مستدات راحت با داکسی

پوسته داکسی، قدرت گرفته از هوگو باعث می‌شود که سازندگان پروژه تمرکز خود را روی ساخت مطالب قرار دهند و نیازی به ساخت وبسایت نداشته باشد.

این یک نوشته معمولی شامل تصویر می باشد.

در مشخصات ابتدایی هر مطلب، عنوان، تاریخ و یک خلاصه که در لیست نوشته های نمایش داده می‌شود قرار دارد.

شامل تصویر

اینجا یک تصویر (featured-sunset-get.png) که شامل بالاین و کپشن است می‌باشد.

دریافت و تغییر سایز یک تصویر در نسخه هوگو ۰.۴۳
Photo: Riona MacNamara / CC-BY-CA

مشخصات زیر که در اطلاعات پست آمده است روی تمامی تصاویر این پست اعمال می‌شوند:

resources:
- src: "**.{png,jpg}"
  title: "Image #:counter"
  params:
    byline: "Photo: Riona MacNamara / CC-BY-CA"

برای افزودن تصویر در یک صفحه، مشخصات آن را به صورت زیر مشخص کنید:
دریافت و تغییر سایز یک تصویر در نسخه هوگو ۰.۴۳
Photo: Riona MacNamara / CC-BY-CA

تصاویر در اندازه و با بایلاین مشخص شده نمایش داده می‌شوند.