نوشته ها در 2018
 • مستدات راحت با داکسی

  2018.10.06 در اخبار

  Featured Image for مستدات راحت با داکسی
  Photo: Riona MacNamara / CC-BY-CA

  این یک نوشته معمولی شامل تصویر می باشد. در مشخصات ابتدایی هر مطلب، عنوان، تاریخ و یک خلاصه که در لیست نوشته های نمایش داده می‌شود قرار دارد. شامل تصویر اینجا یک تصویر (featured-sunset-get.png) که شامل بالاین و کپشن است می‌باشد. دریافت و تغییر سایز یک …

  بیشتر بخوانید